Una visita als Horts Ecològics Municipals tanca la campanya d’educació escolar mediambiental

Una visita als Horts Ecològics Municipals tanca la campanya d’educació escolar organitzada per la regidoria de Qualitat Ambiental per al curs 2018-2019. Els alumnes de 3er de Primària dels centres de la localitat han conegut els Horts Ecològics Municipals, mantenint un contacte directe amb el mitjà a través d’una visita guiada en la qual un…

La campanya “No sigues panoli i recicla l’oli” inaugura el servei de recollida d’oli a Novelda

L’Ajuntament ha iniciat el servei de recollida selectiva d’oli amb la instal·lació de contenidors específics de color taronja en diferents punts de la localitat i la realització d’una campanya d’informació i sensibilització a la ciutadania. El regidor de Qualitat Ambiental, Francisco Javier Cantos, ha presentat la nova campanya de reciclatge d’oli vegetal d’origen domèstic, un…