Les operadores comencen a oferir a Novelda serveis mòbils de nova generació en les bandes 700 i 800MHz

Les operadores de telefonia mòbil han anunciat que durant les pròximes setmanes realitzaran a Novelda el procés d’implantació dels serveis de telefonia mòbil de nova generació, 4G i 5G, sobre les bandes de 800 i 700 MHz, respectivament, el que permetrà als noveldenses gaudir de connexions mòbils d’alta velocitat amb una millor cobertura a l’interior…