Millores en la pavimentació del Camí de les Cuevas

La Conselleria d’Obres Públiques ha procedit a la rectificació de la pavimentació d’un tram del *Camí dels Coves, substituint el terrenc estabilitzat amb el qual es va tractar inicialment per capa de formigó que assegure la seua resistència. La Conselleria de Política Territorial, Mobilitat i Obres Públiques ha atés la petició plantejada per l’Ajuntament de…