L’Ajuntament i Aqualia creen un Fons Social per a garantir el servei d’aigua als ciutadans en greu situació econòmica

L’Ajuntament de Novelda i Aqualia, empresa concessionària del cicle integral de l’aigua, han signat un conveni de col·laboració per a la creació d’un Fons Social amb la finalitat de garantir l’accés a l’aigua potable i a la xarxa de clavegueram als ciutadans que no puguen fer-se càrrec del pagament de la factura d’aigua potable, una…