Novelda compta amb un nou Protocol d’Absentisme Escolar

La corporació municipal ha aprovat per unanimitat el nou Protocol d’Absentisme Escolar, elaborat des del departament d’Educació en coordinació amb els centres educatius i els departaments municipals implicats, que estableix les bases de seguiment, prevenció i resolució d’aquesta situació, en molts casos derivada de problemes socials estructurals que requereixen d’una actuació multidisciplinària. El nou Protocol…