La campanya “No sigues panoli i recicla l’oli” inaugura el servei de recollida d’oli a Novelda

L’Ajuntament ha iniciat el servei de recollida selectiva d’oli amb la instal·lació de contenidors específics de color taronja en diferents punts de la localitat i la realització d’una campanya d’informació i sensibilització a la ciutadania. El regidor de Qualitat Ambiental, Francisco Javier Cantos, ha presentat la nova campanya de reciclatge d’oli vegetal d’origen domèstic, un…